menu

Zasady przetwarzania danych osobowych przez Toruńskie Zakłady Graficzne Zapolex na podstawie art. 13 RODO

 

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Państwa dane osobowe, jest Toruńskie Zakłady Graficzne Zapolex Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Toruniu przy ul. Generała Sowińskiego 2/4, 87-100 Toruń („TZG Zapolex”). TZG Zapolex prowadzi i odpowiada za stronę internetową http://zapolex.de/ („Strona internetowa”), a  także za wszystkie Państwa dane osobowe, które zostały zebrane w związku z  korzystaniem z tej strony.

 

Jak można się z nami skontaktować?

We wszelkich sprawach związanych z ochroną Państwa danych osobowych możecie Państwo skontaktować się z nami pod adresem marketing@zapolex.pl.

 

Skąd mamy Państwa dane?

Wszystkie dane osobowe otrzymaliśmy od Państwa w związku z korzystaniem ze Strony Internetowej i  świadczonych za jej pomocą usług.

 

Jaka jest podstawa prawna przetwarzania Państwa danych osobowych przez TZG Zapolex?

Przetwarzamy Państwa dane osobowe na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu polegającego na pozyskiwaniu nowych zleceń handlowych z wykorzystaniem Strony internetowej i zawierania umów handlowych w celu realizacji tych zleceń.

 

Jakie dane osobowe zbieramy?

Zbieramy od Państwa imię i nazwisko, adres e-mail, adres do doręczeń naszych produktów, miejsce zatrudnienia i numer telefonu.

 

Jaki jest cel przetwarzania danych osobowych?

Przetwarzamy Państwa dane osobowe w celu udzielenia odpowiedzi na zapytanie ofertowe i prowadzenia z Państwem negocjacji handlowych.

 

Czy podanie swoich danych osobowych jest obowiązkowe?

Podanie w formularzu danych osobowych jest całkowicie dobrowolne. Możecie Państwo nie podawać swojego imienia i nazwiska ani numeru telefonu, co nie pozwoli nam identyfikację Państwa osoby. Wypełnienie formularza można ograniczyć wyłącznie do danych firmowych, które nie są danymi osobowymi, a to w żaden sposób nie uniemożliwi Państwu złożenia zapytania ofertowego.

Musicie jednak Państwo wiedzieć, że takie dane jak adres e-mail składający się z imienia, nazwiska i nazwy firmy, czy inny zestaw danych, który pozwala na identyfikację Państwa osoby, jest daną osobową i podlega ochronie na podstawie ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych, a w konsekwencji – w przypadku ich podania – przysługują Państwu względem TZG Zapolex wszelkie prawa wynikające z tego rozporządzenia.

 

Komu udostępniamy Państwa dane osobowe?

Państwa dane osobowe są przez nas udostępnianie podmiotom zajmujących się obsługą naszych systemów informatycznych, w których są przechowywane Państwa dane osobowe, a także naszym współpracownikom, którzy uczestniczą w przygotowaniu dla Państwa odpowiedzi na zapytania ofertowe i prowadzą negocjacje handlowe.

 

Czy przetwarzamy w sposób zautomatyzowany Państwa dane osobowe?

Państwa dane osobowe nie są przez nas wykorzystywane w celach podejmowania decyzji opartych na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych, a które mogłyby mieć wpływ na Państwa sytuację prawną lub wywoływać dla Państwa inne podobne doniosłe skutki.

 

Jak długo przechowujemy Państwa dane osobowe?

Przechowujemy Państwa dane osobowe przez rok od dnia otrzymania zapytania ofertowego, chyba że wniosą Państwo sprzeciw, o którym mowa niżej. Mimo wniesienia sprzeciwu możemy jednak dalej przetwarzać Państwa dane osobowe na następujących podstawach:

  1. w celu dochodzenia, ustalenia lub obrony roszczeń, lub

  2. jeżeli mamy prawnie uzasadnione podstawy do dalszego przetwarzania, nadrzędne wobec Państwa praw, interesów i wolności.

Jakie mają Państwo uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych

Gwarantujemy spełnienie wszystkich Państwa praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych, tj. prawo dostępu, sprostowania oraz usunięcia Państwa danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w  tym profilowaniu, a także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania. Informujemy przy tym, że mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem przez nas Państwa danych osobowych.